+359 2 962 46 93

Клиенти и проекти

ЕНЕМОНА АД

Строително монтажни дейности за промишлени обекти в Енергетиката

 

Основни проекти
Година

Проектиране, доставка и монтаж на нови сборки 5,6 DA 14-17и табла за управление на задвижки 5 и 6 VC 71-72S02

2007

Разработване на конструкторско-техническа документация на комплекс от технически средства за управляващи системи за безопасност, доставка, демонтаж на старото оборудване, монтаж и наладка на новото оборудване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2009

Проектиране и изработка на ел. табла за обекти на Енемона АД

 

Изработка на командни шкафове за п/ст Бойчиновци

2009

Изработка на табла за 6-ти ЕБ - сеизмоустойчиво изпълнение

2010

Изработка и доставка на табла за 5-ти и 6-ти ЕБ Изработка и на табла за ВЕЦ Козлодуй

2011

Изпълнение на електромонтажни дейности, отнасящи се до извършване на планираните ремонтни дейности, изпълнение на темите от Инвестиционната програма и подобряване надеждността на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство

2012

Сподели
Share to Facebook Share to Googleplus Share to Tweeter