+359 2 962 46 93

Клиенти и проекти

КОНСОРЦИУМ КОПАСА ПОНС

 

Основни проекти
Година

ПСОВ Смолян, част ЕЛЕКТРО, КИП и АВТОМАТИКА
- еклектро оборудване ниско напрежение и средно напрежение
- производство на табла
- електроинаталации ниско напрежение и средно напрежение
- монтаж на КИП апаратура
- Програмно обезпечаване на технологично оборудване
- изграждане на SCADA система за управление и контрол

2008 - 2009

КОПАСА -БГ ЕООД

 

Основни проекти
Година

ПСОВ Сливен, част ЕЛЕКТРО, КИП и А и Скада система, изработка на МСС табла. Изграждане „до ключ”.

2010 - 2011

ПСПВ Габрово – част електро, КИП и Автоматика.

2014

Сподели
Share to Facebook Share to Googleplus Share to Tweeter